China

Atotech Asia Pacific Ltd.

Unit 906-912, 9/F, Miramar Tower
132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon

Hong Kong

Tel.: (+852) 272 201 08
Fax.: (+852) 272 135 40

Email: atotech(at)atotech.com.hk
Internet: www.atotech.com

安美特化学有限公司

香港九龙尖沙咀弥敦道132号
美丽华大厦 9 楼 906-912 室


电话: (+852) 272 201 08
传真.: (+852) 272 135 40

电邮: atotech(at)atotech.com.hk
网址: www.atotech.com

 

Guangzhou Site:

Atotech (China) Chemicals Ltd.

73, Xinzhuang 2-Lu
Yonghe District, GETDD
Guangzhou

China 511356

Tel.: (+86) 20 8297 5160
Fax.: (+86) 20 8297 5170

Email: atotech.gung-admin(at)atotech.com

 

广州:

安美特(中国)化学有限公司

广州经济技术开发区永和经济区新庄二路73号

邮编: 511356

电话: (+86) 20 8297 51 60
传真.: (+86) 20 8297 51 70

电邮: atotech.gung-admin(at)atotech.com

 

Chongqing Site:

Atotech (China) Chemicals Ltd.

Room 906, Atlantic International Building
No2 Keyuanyi Rd, Shiqiaopu
Jiulongpo district
Chongqing

China 400039

Tel.: (+86) 23 6160 1855
Fax.: (+86) 23 6160 1858

Email: atotech.chng-admin(at)atotech.com

 

重庆:

安美特(中国)化学有限公司

重庆市九龙坡区石桥铺科园一路2号
大西洋国际大厦906室

邮编: 400039

电话: (+86) 23 6160 1855
传真.: (+86) 23 6160 1858

电邮: atotech.chng-admin(at)atotech.com

 

Nanjing Site:

Atotech (China) Chemicals Ltd.

4/F., Donglai Business Center
No. 30, Longpan ZhongLu
Nanjing

China 210016

Tel.: (+86) 25 8480 1788
Fax.: (+86) 25 8482 0708

Email: atotech.nnjg-admin(at)atotech.com

 

南京:

安美特(中国)化学有限公司

南京市龙蟠中路30号
东来商务中心4楼

邮编: 210016

电话: (+86) 25 8480 1788
传真.: (+86) 25 8482 0708

电邮: atotech.nnjg-admin(at)atotech.com

 

Shanghai Site:

Atotech (China) Chemicals Ltd.

No. 5399 Plant A4 & A6, Wai Qing Song Road
Qingpu District
Shanghai

China 201707

Tel.: (+86) 21 6921 0608
Fax.: (+86) 21 6921 0202

Email: atotech.snga-admin(at)atotech.com

 

上海:

安美特(中国)化学有限公司

上海市青浦工业园区外青松公路5399 号A4及A6厂房

邮编: 201707

电话: (+86) 21 6921 0608
传真.: (+86) 21 6921 0202

电邮: atotech.snga-admin(at)atotech.com

 

Tianjin Site:

Atotech (China) Chemicals Ltd.

No. 2, Dong FangHong Road
Economic Development Zone of JingHai
Tianjin

China 301600

Tel.: (+86) 22 5952 7796
Fax.: (+86) 22 5952 7798

Email: atotech.tian-admin(at)atotech.com

 

天津:

安美特(中国)化学有限公司

天津市静海经济开发区东方红路东段2号

邮编:301600

电话: (+86) 22 5952 7796
传真.: (+86) 22 5952 7798

电邮: atotech.tian-admin(at)atotech.com

 

Wenzhou Site:

Atotech (China) Chemicals Ltd.

No. 7, Juxin Road
Juguang, Industrial Park
Wenzhou City

China 325027

Tel.: (+86) 577 889 388 70
Fax.: (+86) 577 889 388 71

Email: atotech.wenz-admin(at)atotech.com

 

温州:

安美特(中国)化学有限公司

溫州市炬光園炬新路7號

邮编: 325027

电话: (+86) 577 889 388 70
传真.: (+86) 577 889 388 71

电邮: atotech.wenz-admin(at)atotech.com